Tento IQ test je zdarma i s výsledky


   Vyhodnocení zahrnuje číselné i slovní vyjádření hodnoty inteligence, správné odpovědi ke všem otázkám včetně obrázků a stručné vysvětlení ke každé jednotlivé otázce. Součástí je také statistika v grafech týkající se toho testu, kde můžete vidět počty lidí podle počtu správných odpovědí, podle jejich věku, podle dosažené hodnoty IQ a podle času potřebného na vyplnění testu. To vše, na rozdíl od většiny jiných testů, úplně zdarma.

   Test je inspirován jedním z nejspolehlivějších testů inteligence, který byl poprvé použit během II. světové války a vyzkoušen na velkých skupinách osob při třídění zájemců o vojenskou službu. Měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ (inteligenční kvocient) je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let.
   Zkoumá inteligenci v těch nejdůležitějších dimenzích, jako je např. pozornost, schopnost přesného vnímání, představivost, schopnost vyvozovat relace a analogie a zjišťovat obecné či specifické vztahy mezi jevy. Co vrozená inteligence představuje zejména? Především schopnost řešit problémy originálním a efektivním způsobem.
   Řešení úkolů není nijak přesně časově ohraničeno, i když by vyplnění testu nemělo trvat déle než asi 30 minut. Pokud někdo vyřeší úkoly v kratší době, nemá tento fakt podstatnější vliv na celkový výsledek. Test by neměl být plněn pod tlakem časového stresu nebo ve strachu o dobrý výsledek.
   Celý test se skládá ze 30 úkolů očíslovaných vzestupně od 1 do 30. U každé úlohy je osm možností řešení, avšak z těchto osmi nabízených řešení je vždy pouze jedno správné. Ani jeden z úkolů nelze vyřešit dvěma či dokonce více způsoby.
   Každá otázka tohoto testu je tvořena obrázkem, kde je nalevo umístěno pole 3 x 3 políčka, z jehož plochy je jedno políčko vyňato. Vedle velkého pole je napravo umístěno osm výřezů, z nichž pouze jeden může být uznán za chybějící část obrazce nalevo. Kliknutím na jeden z výřezů se vždy přesunete na následující úkol. Test spustíte kliknutím na odkaz "Spustit IQ test". Nestátní peníze

Copyright © IQ-test.stylove.com, všechna práva vyhrazena.